T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 


Bulunduğunuz Yer: Resmi Kurumlar  >>   Malmüdürlüğü


 
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

 
 

Satı ARSLAN
Kahta Malmüdürü
 

 

ÖZGEÇMİŞ               :

  

Eskişehir doğumlu olup, ilk ve ortaöğrenimini Eskişehir, lise öğrenimini Ankara'da, Yükseköğrenimini Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünde tamamladı.

1994 yılında memuriyete başladı. 2002 yılında Kocaeli Devlet Hastanesi Döner Sermaye Saymanı, 2002-2007 yılları arasında Kocaeli Sağlık Kurumları 2 No’lu Döner Sermaye Saymanlık Müdür Vekili, 2007-2009 yılları arasında Kocaeli Kandıra Malmüdürü Vekili olarak görev yaptı. Kocaeli Dilovası Gümrük Saymanlık Müdür Vekili iken Maliye Bakanlığınca yapılan görevde yükselme sınavıyla 31/08/2010 tarihinde Kahta Malmüdürü olarak atandı.

 

 

PERSONEL DURUMU: 1 Malmüdürü

                               1 Milli Emlak Şefi 

                               4 Muhasebe Memuru

                               3 Milli Emlak Memuru

                               1 Muhakemat Memuru

                               1 Veznedar
                               2 Gece Bekçisi

                               3 Hizmetli

 

ARAÇ DURUMU            : 1993 RENAULT               

                                  

İLETİŞİM BİLGİLERİ                     

 

TELEEFON                    : 04167255041

FAKS                            : 04167255038


KAHTA KAYMAKAMLIĞI TEL: 0 416 725 5005 - FAKS 0 416 725 5001
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEL: 0 416 725 5006 - e-mail : kahta@icisleri.gov.tr