T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 


Bulunduğunuz Yer: Haber Arşivi


 KAHTA SYDV PERSONEL ALIM İLANI
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

 

T.C. ADIYAMAN İLİ KÂHTA İLÇESİ
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

"SOSYAL YARDIMVE İNCELEME GÖREVLİSİ" VE “YARDIMCI HİZMET GÖREVLİSİ”
PERSONEL ALIMI BAŞVURU KOŞULLARI
 

        Adıyaman İli Kahta İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen "Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar" ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları tutan adaylar arasından 6 adet "Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi" ünvanlı personel ile 3 adet “Yardımcı Hizmet Görevlisi” unvanlı personel istihdam edilecektir. 

1- ADAYLARDA ARANAN NITELIKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak

4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

7) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak,

8) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmamak.

9) Adli sicil kaydı bulunmamak.

İşin Süresi               :   Daimi (2 Ay Deneme Süreli)

İstenilen İşgücü Sayısı  :     Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi :6 (Altı)

                                              Yardımcı Hizmet Görevlisi : 3 (Üç)

B) ÖZEL ŞARTLAR

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi İçin;

1-   4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak (Üniversitelerin; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakülteleri ile Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık  ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler bölümleri tercih edilebilir.) 

2-   Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2010 veya 2011 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,

3-   Sosyal İletişim becerisine sahip olmak,

Yardımcı Hizmet Görevlisi İçin;

1-   En az ilköğretim okulu mezunu olmak, (eğitim düzeyi yüksek olana öncelik verilecektir.)

2-   İş tecrübesi göz önüne alınacaktır. (1 sayfayı aşmayacak şekilde özgeçmiş hazırlanarak, Vakfımız Başkanlığına sunulacaktır. En az (B) sınıfı ehliyet tercih sebebidir, kadın adaylarda ehliyet şartı aranmaz.) 

2-MÜLAKATA ALINACAK ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

1-   Sözleşmeli Personel İş Talep Formu ve dilekçe, (www.kahta.gov.tr adresinden veya Kahta SYD Vakfından Temin edilebilir.)

2-   Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti,

3-   T.C.Kimlik numaralı Nüfus cüzdanı bir fotokopisi, (Aslı görevli memura ibraz edilecektir.)

4-   2010 veya 2011 yılı KPSSP 3 Sınav Sonuç Belgesi (Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi İçin)

5-   2 adet vesikalık fotoğraf. 
            6-   Askerlikle ilişkisi bulunmadığına dair belge,

7-   Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu (Sınavı kazanandan sınav sonrası istenecektir)

8-   Varsa iş deneyim belgeleri fotokopisi ve özgeçmişleri

9-   Ehliyet Fotokopisi (Yardımcı Hizmet Görevlisi için)

3-  BAŞVURU VE MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER

1-   Başvurular 07/05/2012 - 17/05/2012 tarihleri arasında, 17/05/2012 günü saat 17,00’e kadar http://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi.aspx adresinden yapılacaktır.

2-   Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi için; başvuran adaylar KPSS puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puandan başlanarak alınacak personel sayısının 3 katı aday 18 (onsekiz) kişi sözlü mülakata çağrılacaktır.

3-   Mülakata çağrılacak aday bilgileri Sosyal listesi 22 Mayıs 2012 günü, www.kahta.gov.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4-   Mülakata çağrılan adaylar MÜLAKATA ÇAĞRILACAK ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER bölümünde yazılı belgelerin aslını göstererek bir fotokopisini Menderes Mah.4. Sok.No:1 Kahta adresindeki Kahta Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 25/05/2012 tarihine kadar teslim edeceklerdir. Bu süre içerisinde belgeleri teslim etmeyen adaylar haklarından feragat etmiş sayılacaklardır.

5-   Mülakat tarihi ve yeri, 25/05/2012 günü Kâhta Kaymakamlığı resmi web sitesi olan www.kahta.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

6-   Mülakatla Atanmaya hak kazanan adayların sonuçları www.kahta.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

7-   Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine yedek elemanın ataması yapılacaktır.

4- BAŞVURU ADRESİ VE VAKIF İLETİŞİM BİLGİLERİ

BAŞVURU ADRESİ : Başvurular; http://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi.aspx adresine online yapılacaktır.

SYDV ADRESİ: Adıyaman İli Kahta İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı – Menderes Mah.4. Sok.No:1 Kahta ADIYAMAN

İrtibat Kurulacak Kişiler: Vakıf Müdürü Mehtap Uğur DOĞAN,  Büro Görevlisi Zeynep BAŞASLAN

Kahta İlçe SYD Vakfı : (416) 7255072

İLANEN DUYURULURSosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi İçin İş Talep Formu ve Dilekçe >>>

Yardımcı Hizmet Görevlisi İçin İş Talep Formu ve Dilekçe >>>


Bu içerik toplam 836.623 kez gösterildi, Site toplam 1.966.216 kez gösterildi, sayfalarımızı şu an 56 kişi geziyor.

KAHTA KAYMAKAMLIĞI TEL: 0 416 725 5005 - FAKS 0 416 725 5001
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEL: 0 416 725 5006 - e-mail : kahta@icisleri.gov.tr